Kurs dla kleryków

Kurs dla kleryków (20-23 października 2022) – Ojczyzna i rodzina narodów

350,00 
Wyczyść

Opis

Ojczyzna i rodzina narodów

Jak w każdej społeczności ludzkiej, tak i w społeczności narodów istnieje wzajemna zależność. Źródło życia narodów znajduje się poza nimi. Naród nie zawdzięcza życia jedynie samemu sobie, ale żyje on dzięki Jedynemu Ojcu wszystkich narodów, dzięki Bożemu prawu przyrodzonemu, złożonemu w osobowości człowieka; żyje dzięki moralności i religijności.

bł. Stefan Kardynał Wyszyński

Temat kursu

Dramat Ukrainy ukazał nam ponownie, jak wielką rolę w życiu człowieka odgrywa wspólnota narodowa i państwowa. Bóg rozpoczął swe dzieło zbawcze wkraczając w dzieje konkretnego narodu, a równocześnie Jezus Chrystus, będąc synem narodu żydowskiego, daje początek wspólnocie, która obejmie ludzi wszystkich kultur i narodów. Przynależność do wspólnoty kulturowej jaką jest szeroko rozumiany naród pozostaje jednak z woli Boga cechą natury człowieka. Kościół uznaje jej znaczenie.

Na tegorocznym kursie spróbujemy zastanowić się nad właściwym rozumieniem wspólnoty narodowej i państwowej, jej wymiarem teologicznym, a także zagrożeniami, które może stwarzać jej wypaczenie. Zaprosimy historyków i politologów, którzy z chrześcijańskiej perspektywy ukażą nam kwestie związane z państwem i narodem. Szczególną uwagę zwrócimy na myśl św. Jana Pawła II i bł Stefana Wyszyńskiego, dwóch wielkich ludzi Kościoła XX w., których wkład w teologiczną refleksję nad narodem jest nie do przecenienia.

Inne informacje

Kurs formacyjny odbędzie się w ośrodku Dworek (60 km na wschód od Warszawy), w dniach od czwartku 20 października (godz. 20.00) do niedzieli 23 października (godz. 15.00) W programie dnia przewiduje się, oprócz wykładów i warsztatów, Mszę św., wspólną modlitwę, rozważania. Warto wziąć ubranie sportowe. Nie trzeba przywozić śpiworów, ręczników itp.

Opiekę duszpasterską zapewnia Stowarzyszenie Kapłańskie Świętego Krzyża, ściśle związane z prałaturą personalną Opus Dei. Uczestnictwo w kursie w żaden sposób nie powinno kolidować z obowiązkami wynikającymi z bycia alumnem seminarium. Prosimy o uzyskanie co najmniej ustnej zgody przełożonych na uczestnictwo w kursie.

Informacje: kurs.klerycy@gmail.com
Telefon: 784-462-496 (ks. Michał Kwitliński)

Potrzebujesz stypendium, aby wziąć udział w rekolekcjach?

Menu