Kurs formacyjny dla kleryków (19-22 października 2023). Universitas – nauka otwarta na Ewangelię.

400,00 
Wyczyść

Opis

Universitas – nauka otwarta na Ewangelię

Temat kursu

Jednym z wyzwań z którym musi mierzyć się dziś Kościół jest rzekoma sprzeczność między wiarą a nauką. Prawda Ewangelii jest odrzucana jako „nienaukowa”. Dostęp do wiedzy jest dziś łatwiejszy dzięki internetowi, ale równocześnie współczesna kultura nie sprzyja refleksji. Wiele osób ma fragmentaryczną wiedzę w obszarze nauk ścisłych czy społecznych, ale prawie żadnej formacji filozoficznej i religijnej. Z tego powodu nauczanie Kościoła uznają za niewiarygodne.

Chrześcijanin na pierwszym miejscu powinien znać i żyć Ewangelią, a jednocześnie rozumiał otaczający świat i wiedział, jak wiara łączy się z rozumem. W szczególności kapłan, aby wypełnić swoją misję nauczyciela wiary, powinien orientować się w aktualnym stanie nauki. Dobrze, aby wiedział jakie tematy są dyskutowane, szczególnie jeśli mają one wpływ na społeczeństwo. Wiara katolicka sprzyja całościowemu spojrzeniu na rzeczywistość i nie boi się wiedzy naukowej.

Podczas tegorocznego kursu spotkamy się z przedstawicielami różnych nauk, począwszy od nauk ścisłych, poprzez biologię, a kończąc na naukach społecznych. Będą to osoby, które są ekspertami w swoich dziedzinach, a równocześnie wiara pomaga lepiej zrozumieć sens ich pracy naukowej. Owocem spotkań będzie głębsze zrozumienie poszczególnych gałęzi wiedzy oraz wiedza, jak łączą się one z nauką Jezusa Chrystusa.

Inne informacje

Kurs formacyjny odbędzie się w ośrodku Dworek (60 km na wschód od Warszawy), w dniach od czwartku 19 października (godz. 20.00) do niedzieli 22 października (godz. 15.00) W programie dnia przewiduje się, oprócz wykładów i warsztatów, Mszę św., wspólną modlitwę, rozważania. Warto wziąć ubranie sportowe. Nie trzeba przywozić śpiworów, ręczników itp.

Opiekę duszpasterską zapewnia Stowarzyszenie Kapłańskie Świętego Krzyża, ściśle związane z prałaturą personalną Opus Dei. Uczestnictwo w kursie w żaden sposób nie powinno kolidować z obowiązkami wynikającymi z bycia alumnem seminarium. Prosimy o uzyskanie co najmniej ustnej zgody przełożonych na uczestnictwo w kursie.

Informacje: kurs.klerycy@gmail.com
Telefon: +48 881 234 883 

Potrzebujesz stypendium, aby wziąć udział w rekolekcjach?

Menu